Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorys załącznik-nr-1 – rejon II | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/