załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_07.05.2018 | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/