Załącznik nr 1 do SIWZ zał.-nr-2 do umowy rej.II – warunki wykonania umowy | Prace ogrodniczo – porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w Dzielnicy MOKOTÓW /rejon II, pow. 71,15/