załącznik nr 6 do UMOWY – gwarancja | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.