Załącznik nr 3C do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część III 12_03_2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.