Załącznik nr 3A do SIWZ – zał 1 do umowy – kosztorys część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.