Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty zmiana 14.03.2019 | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.