Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.