Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola.