Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy zmiana 21.10.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola