załącznik nr 8 do UMOWY – gwarancja | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola