Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola