Załącznik nr 7 do SIWZ – JEDZ espd-request | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola