Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola