Załącznik nr 5B do SIWZ- kosztorys ofertowy część 2 (Wola) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola