Załącznik nr 5B do SIWZ- kosztorys ofertowy część 2 (Wola) 11.10.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola