Załącznik nr 5A do SIWZ- kosztorys ofertowy część 1 (Mokotów) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola