załącznik nr 4 do UMOWY – tabela prac przy drzewach | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola