Załącznik nr 3B do SIWZ- wykaz obiektów wraz z lokalizacją na mapie | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola