Załącznik nr 3A do SIWZ- wykaz obiektów wraz z lokalizacją na mapie | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola