Załącznik nr 2B do SIWZ- wykaz parków i powierzchnie | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola