Załącznik-nr-2B-do-SIWZ-wykaz-parków-i-powierzchnie (5) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola