Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac w parkach zmiana 17.10.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola