Ogłoszenie o sprostowaniu. | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola