informacja o wyniku postępowania w zakresie część 2 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicach Mokotów i Wola