załącznik nr 7 do UMOWY- gwarancja | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy