Załącznik nr 4E do SIWZ (zał. nr 1 do UMOWY PARK SKARYSZEWSKI) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy