Załącznik nr 4D do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do UMOWY PARK PRASKI) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy