Załącznik nr 4C do SIWZ (Zzał. nr 1,1a,1b do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy