Załącznik nr 4C do SIWZ (zał. nr 1,1a,1b do UMOWY POLE MOKOTOWSKIE) – zakres prac i wykaz cen jednostkowych zmiana 07.08.2020 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy