załącznik nr 3 do UMOWY – mapa POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy