załącznik nr 3 do UMOWY – mapa parku PARK PRASKI | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy