załącznik nr 3 do UMOWY – mapa Park Skaryszewski | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy