załącznik nr 2d do warunków – mapa – koszenie poszycia w masywach drzew POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy