załącznik nr 2c do warunków – mapa – Łąki kwietne POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy