załącznik nr 2c do warunków – Łąki PARK SKARYSZEWSKI | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy