załącznik nr 2b do warunków – Trawniki często koszone punkty PARK SKARYSZEWSKI | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy