załącznik nr 2b do warunków mapy z numerami działek POLE MOKOTOWSKIE | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy