Załącznik nr 1E do SIWZ (zał. nr 2 do UMOWY PARK SKARYSZEWSKI) – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy