Komunikat 20.08.2020 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy