27.07. 2020 załącznik 1E do SIWZ | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków m.st. Warszawy