załącznik nr 7 do UMOWY – wykaz osób | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.