załącznik nr 3C3 – kosztorys 2021 Park Ujazdowski | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.