załącznik nr 3C2 – kosztorys 2020 Park Ujazdowski 14.03.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.