załącznik nr 3C1 – kosztorys 2019 Park Ujazdowski 14.03.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.