załącznik nr 3B2 – kosztorys 2020 rejon II | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.