załącznik nr 3B2 – kosztorys 2020 rejon II 14.03.2019 | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.