załącznik nr 3B1 – kosztorys 2019 rejon II | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.