załącznik nr 3A3 – kosztorys 2021 rejon I | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.