załącznik nr 3A2 – kosztorys 2020 rejon I | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.